Folklorinis ansamblis Ramytė

Dėl paramos folkloro ansambliui Ramytė

Šilutės folkloro ansamblis „Ramytė“ nuo savo veiklos pradžios 2003 metais aktyviai pristato, supažindina ir propaguoja Mažosios Lietuvos etninį, kultūrinį ir istorinį paveldą rajono ugdymo įstaigose, darbo kolektyvuose ir įvairiuose kultūriniuose renginiuose. Kolektyvas reprezentuoja Mažosios Lietuvos etnokultūrą ir už rajono ribų, dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose folkloro festivaliuose ir šventėse. Išskirtinis ansamblio bruožas – edukacinės programos apie šišioniškių tautinį kostiumą, kulinarinį paveldą, papročius.

Ansamblio kultūrinė veikla iš dalies finansuojama Šilutės rajono Kultūros plėtros programos lėšomis, dalį veiklai reikiamų lėšų ansamblis užsidirba vesdamas mokamus renginius. Tačiau be paramos ansamblio kultūrinė veikla nebūtų kokybiška ir efektyvi.

Asociacija „Mažlietuvių daga“ nuo 2008 metų dalyvauja edukacinėje ir projektinėje veikloje pristatant Mažosios Lietuvos istoriją, kultūrą ir paveldą.

Asociacijos tikslai:
- visokeriopai remti Šilutės folkloro ansamblio „Ramytė“ visas meninės ir kūrybinės veiklos programas, jas dalinai ir pilnai finansuoti, padėti spręsti organizacinius klausimus; tuomet, kai šių programų nėra galimybės įgyvendinti biudžeto lėšomis, ieškoti joms finansinės paramos;
- suteikti galimybes Šilutės folkloro ansambliui „Ramytė“ kultūrinių mainų pagrindu atstovauti Mažosios Lietuvos regioną bei Lietuvą ir pristatyti jos etninę kultūrą užsienyje.

Įgyvendindama savo tikslus asociacija yra skyrusi lėšų ansamblio instumentų ir tautinių rūbų įsigijimui.

Būtume labai dėkingi, jei rastumėte galimybę paremti Šilutės folkloro ansamblio „Ramytė“ veiklą. Tai galėtumėte padaryti pervesdami paramos lėšas į asociacijos „Mažlietuvių daga“ sąskaitą arba skirdami 2 procentus pajamų mokesčio.

Paramos gavėjo rekvizitai:
Asociacija „Mažlietuvių daga“
Kodas: 301618675
Adresas: Pievų g. 12, Šilutė
A/s LT234010043500250497
AB DNB bankas.
Paramos paskirtis: Parama ansamblio “Ramytė” veiklai

Ankstesnis: